Vähittäiskaupan Takaus Oy:n yhtiökokoukset

Vähittäiskaupan Takaus Oy tiedottaa yhtiökokouksistaan.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

Vähittäiskaupan Takaus Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin perjantaina 28. päivänä huhtikuuta 2017.

 

Yhtiökokous päätti vahvistaa vuoden 2016 tilinpäätöksen, joka sisältää yhtiön tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen (tilinpäätös on luettavissa yhtiön verkkosivuilla). Vuosivoiton käyttämisestä ja osingonjaosta yhtiökokous päätti hallituksen tekemän esityksen mukaisesti, että osinkoa vuodelta 2016 ei jaeta ja että tilikauden voitto jätetään voittovarojen tilille.

 

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikaudelta.

 

Yhtiökokous päätti valita hallituksen varsinaisiksi jäseniksi seuraavat henkilöt: johtaja Jukka Erlund, johtaja Eija Jantunen, kauppias Jari Peltonen, kauppias Markus Ranne ja diplomikauppias Heimo Välinen.

 

Todettiin, että tilintarkastusyhteisö PriceWaterhouseCoopers Oy jatkaa tilintarkastajana ja tilintarkastusyhteisön nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Enel Sintonen.