Oikeudelliset toimeksiannot ja asiantuntijapalvelut

Vähittäiskaupan Takaus Oy tarjoaa luottotoiminnan alaan kuuluvia lakimies- ja asiantuntijapalveluita. Kokemuksen ja asiantuntemuksen takaavat yrityksen palveluksessa olevat ylemmän oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneet lakimiehet.

Oikeudellisissa toimeksiannoissa Vähittäiskaupan Takaus Oy:n vahvuutena on perusteellinen K-ryhmän tuntemus sekä kokonaisvaltainen kauppiasliiketoiminnan ymmärtämys. Vähittäiskaupan Takaus Oy tarjoaa oikeudellisia palveluita kaikille Kesko konserniin kuuluville yhtiöille ja yksiköille sekä K-kauppiasyrittäjille.

Hoidamme oikeudellisia toimeksiantoja laajasti:

  1. Luottotoimintaan liittyvät riidat- perintä- sovittelu, oikeusprosessit
  2. Konkurssi- ja maksukyvyttömyystilanteet- konkurssivalvonta- takaisinsaanti konkurssipesään- velkajärjestelyasiat
  3. Oikeudellisten selvitysten laatiminen
  4. Sopimusjuridiset toimeksiannot
  5. Konsulttipalvelut, esim. luottopolitiikan laatiminen toimeksiannosta- vakuusjärjestelyt
  6. Asianomistajan avustaminen rikosprosessissa
  7. Vakuus-, hakemus- ja muiden asiakirjojen laadinta