Tililuottotakaus K-kauppiaille

Kesko Oyj:n kaikilla toimialoilla edellytetään K-kauppiailta vakuutta myönnetyille tililuotoille. Tililuotolle vaadittavan vakuuden määrä yksilöidään toimialakohtaisesti. Vaadittavan vakuuden määrää arvioitaessa otetaan huomioon kauppiaan tavara- ja palveluostot ja muut sopimuksiin perustuvat maksut.

Vastuiden kattamiseksi Vähittäiskaupan Takaus Oy voi myöntää kauppiaan puolesta Kesko Oyj:n / kyseisen toimialan hyväksi tililuottotakauksen. Myöntämälleen tililuottotakaukselle Vähittäiskaupan Takaus Oy edellyttää kauppiaalta vastavakuuden. Vakuutena käytetään Kesko Oyj:n A- ja B- osakesarjojen arvo-osuuksia.

Kesko Oyj:n toimialat voivat vaihtoehtoisesti hyväksyä tililuoton vakuudeksi kauppiaan järjestämän pankkitakauksen, pankkitalletuksen, yrityskiinnitysvakuuden tai muuta reaalivakuutta.