Tuotteet ja palvelut Tililuottotakaus

Tililuottotakaus K-kauppiaille

Kesko Oyj:n kaikilla toimialoilla edellytetään K-kauppiailta vakuutta myönnetyille tililuotoille. Tililuotolle vaadittavan vakuuden määrä yksilöidään toimialakohtaisesti. Vaadittavan vakuuden määrää arvioitaessa otetaan huomioon kauppiaan tavara- ja palveluostot ja muut sopimuksiin perustuvat maksut.

Vastuiden kattamiseksi Vähittäiskaupan Takaus Oy voi myöntää kauppiaan puolesta Kesko Oyj:n ja/tai sen toimialayhtiön hyväksi tililuottotakauksen. Myöntämälleen tililuottotakaukselle Vähittäiskaupan Takaus Oy edellyttää kauppiaalta vastavakuuden. Vakuutena käytetään Kesko Oyj:n A- ja B- osakesarjan arvo-osuuksia.

Vaihtoehtoisesti toimialat voivat hyväksyä tililuoton vakuudeksi kauppiaan järjestämän pankkitakauksen, pankkitalletuksen, yrityskiinnitysvakuuden tai muuta reaalivakuutta.