Yritysinfo Yhtiökokoukset

Vähittäiskaupan Takaus Oy:n yhtiökokoukset

Vähittäiskaupan Takaus Oy tiedottaa yhtiökokouksistaan.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2019

Vähittäiskaupan Takaus Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin perjantaina 26. päivänä huhtikuuta 2019.

Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä määritellyt varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase vuodelta 2018. Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin, että osinkoa vuodelta 2018 ei jaeta ja että tilikauden voitto jätetään voittovarojen tilille. Päätettiin myöntää yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta.

Vähittäiskaupan Takaus Oy:n hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, johtaja Eija Jantunen, kauppias Jussi Perälä, kauppias Markus Ranne ja diplomikauppias Heimo Välinen.

Toistaiseksi jatkuvalle toimikaudelle valittu tilintarkastusyhteisö PriceWaterhouseCoopers Oy jatkaa tehtävässään ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Enel Sintonen.

Helsingissä 26. päivänä huhtikuuta 2019

VÄHITTÄISKAUPAN TAKAUS OY:N HALLITUS