Yritysinfo Yhtiökokoukset

Vähittäiskaupan Takaus Oy:n yhtiökokoukset

Vähittäiskaupan Takaus Oy tiedottaa yhtiökokouksistaan.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2020

Vähittäiskaupan Takaus Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin perjantaina 29. päivänä toukokuuta 2020.

Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä määritellyt varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Kokouksessa päätettiin vahvistaa tilinpäätös vuodelta 2019. Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin, että osinkoa vuodelta 2019 ei jaeta ja että tilikauden voitto jätetään voittovarojen tilille.

Päätettiin myöntää yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.

Vähittäiskaupan Takaus Oy:n hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, lakiasiainjohtaja Lasse Luukkainen, kauppias Jussi Perälä, kauppias Markus Ranne ja diplomikauppias Heimo Välinen.

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin tilikaudelle 2020 ja toistaiseksi jatkuvalle toimikaudelle valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jukka Vattulainen.

Helsingissä 29. päivänä toukokuuta 2020

VÄHITTÄISKAUPAN TAKAUS OY:N HALLITUS