Kauppiasluototusta liiketoiminnan harjoittamiseen

 

Vähittäiskaupan Takaus Oy voi myöntää velkakirjaluottoja määrittämänsä edellytykset täyttävän K-kauppiaan liiketoiminnan rahoittamiseksi. Yhtiön hallituksen asettamien linjausten mukaisesti päätökset luottojen myöntämisestä ja niiden hinnoittelusta tekee Vähittäiskaupan Takaus Oy:n työvaliokunta.

Vähittäiskaupan Takaus Oy:n suora rahoitus voidaan myöntää K-kauppiaalle, jolla on näyttöjä taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta liiketoiminnassa.

Luottoja myönnetään K-kauppiaiden ketjusopimuksen mukaisen liiketoiminnan rahoittamiseen. Luottoja ei sen sijaan myönnetä kauppiaan muihin investointeihin kuten esimerkiksi kiinteistöjen hankintaan tai rakentamiseen. Luotonsaajilta edellytetään aina erikseen sovittavat vastavakuudet. Maksuliike- ja rahahuoltopalveluita Vähittäiskaupan Takaus Oy ei voi tarjota.