Tuotteet ja palvelut Kauppiasluototus

Kauppiasluototus

Takaustoiminnan rinnalla Vähittäiskaupan Takaus Oy voi myöntämällään velkakirjaluotolla rahoittaa myös itse määrätyt edellytykset täyttävän K-kauppiaan liiketoimintaa.

Vähittäiskaupan Takaus Oy:n suora rahoitus voidaan myöntää K-kauppiaalle, jolla on jo näyttöjä taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteuttamisesta. Kauppiaan on liiketoiminnassaan tullut saavuttaa riittävä vakavaraisuus sekä liiketoiminnan kannattavuus.

Luottoja myönnetään K-kauppiaiden ketjusopimuksen mukaisen liiketoiminnan rahoittamiseen. Luottoja ei sen sijaan myönnetä kauppiaan muihin investointeihin kuten esimerkiksi kiinteistöjen hankintaan tai rakentamiseen.

Maksuliike- ja rahahuoltopalveluita Vähittäiskaupan Takaus Oy ei voi tarjota.

Vähittäiskaupan Takaus Oy:n hallituksen asettamien linjausten mukaisesti päätökset luottojen myöntämisestä ja niiden hinnoittelusta tekee  Vähittäiskaupan Takaus Oy:n työvaliokunta.