VÄHITTÄISKAUPAN TAKAUS OY:N YHTEISTILILLÄ OLEVAT OSAKKEET 

Vähittäiskaupan Takaus Oy:n varsinainen yhtiökokous 29.3.2010 on tehnyt päätöksen yhtiön osakkeiden liittämisestä arvo-osuusjärjestelmään. Arvo-osuusjärjestelmään siirtyminen alkoi 16.8.2010 ja päättyi 17.9.2010, jonka ilmoittautumisajan puitteissa osakkeenomistajien tuli vaatia osakkeidensa kirjaamista arvo-osuustililleen. Tämä tarkoittaa käytännössä paperisten osakekirjojen vaihtamista arvo-osuustilikirjauksiksi. Ne osakkeet, joita ei ollut 17.9.2010 mennessä kirjattu osakkeenomistajan osoittamalle arvo-osuustilille, kirjattiin arvo-osuusrekisteriin kirjatulle yhteiselle arvo-osuustilille eli yhteistilille, jolla niitä säilytetään osakkeenomistajan lukuun. Yhteistililtä osakkeita on ilmoittautumisajan jälkeen kirjattu jälkivaihtoina osakkeenomistajan arvo-osuustilille osakkeenomistajan esitettyä kirjausvaatimuksen sekä paperisen osakekirjansa ja mahdollisen saantoselvityksen.

Osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n 3 momentin mukaisesti, jollei osakkeenomistaja ole vaatinut oikeutensa kirjaamista kymmenen vuoden kuluessa ilmoittautumisajan päättymispäivästä, Vähittäiskaupan Takaus Oy:n yhtiökokous voi tehdä päätöksen, jonka mukaan osakkeenomistajat menettävät oikeutensa yhteisellä arvo-osuustilillä oleviin osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin. Tällä tavoin menetettyyn osakkeeseen sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä.

Ylimääräinen yhtiökokous on kokouksessaan 17.12.2020 tehnyt päätöksen, jonka mukaisesti oikeus Vähittäiskaupan Takaus Oy:n osakkeisiin on menetetty yhtiölle kaikkien sellaisten osakkeiden osalta, joita koskevaa kirjaamisvaatimusta arvo-osuustilille ei ollut esitetty viimeistään 17.12.2020 mennessä.

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksestä on tarkempi selostus välilehdellä Yhtiökokoukset.

Lisätietoja yhteistilille kirjattujen osakkeiden käsittelystä antaa: 

Tom Fagerström
Puhelin: +358 1053 22874
Sähköposti: tom.fagerstrom@kesko.fi

 

Lataa esite