Yritysinfo / Tiedote osakkeenomistajille

Tiedote Vähittäiskaupan Takaus Oy:n osakkeenomistajille

 

MÄÄRÄAIKAA OSAKASOIKEUKSIEN KIRJAAMISEKSI TARVITTAVAN ASIAKIRJASELVITYKSEN TOIMITTAMISELLE ON JATKETTU 31.8.2021 SAAKKA

Vähittäiskaupan Takaus Oy:n tietoon on tullut, että Helsingin käräjäoikeuden hakemusasioiden käsittelyn ruuhkautuminen on osakkeenomistajia koskien johtamassa kadonneiden osakekirjojen kuolettamismenettelyn osalta viivästykseen. Omassa asiassaan määritetyssä ajassa toimineille osakkeenomistajille voi aiheutua oikeudenmenetys muodollisista syistä, joihin heillä ei ole ollut mitään mahdollisuuksia vaikuttaa. Lopputulosta voidaan pitää oikeutetun ja perustellun vaatimuksen esittäneen osakkeenomistajan kannalta kohtuuttomana.

Vähittäiskaupan Takaus Oy on päättänyt alunperin asetetun määräajan (30.6.) siirtämisestä siten, että siltä osin kuin kyse on arvo-osuusjärjestelmään siirtymiseen liittyvästä osakeomistuksen määräajassa (17.12.2020) tehdystä kirjaamisvaatimuksesta ja osakkaan osakekirja on kadonnut, tulee osakkeenomistajan esittää osakekirjan kuolettamista koskeva tuomioistuimen päätös ja/tai muu omistusoikeuden toteamiseksi tarvittava saantoselvitys viimeistään 31.8.2021.

VÄHITTÄISKAUPAN TAKAUS OY:N HALLITUS

VÄHITTÄISKAUPAN TAKAUS OY:N YHTEISTILILLÄ OLEVAT OSAKKEET

Vähittäiskaupan Takaus Oy:n varsinainen yhtiökokous 29.3.2010 on tehnyt päätöksen yhtiön osakkeiden liittämisestä arvo-osuusjärjestelmään. Arvo-osuusjärjestelmään siirtyminen alkoi 16.8.2010 ja päättyi 17.9.2010, jonka ilmoittautumisajan puitteissa osakkeenomistajien tuli vaatia osakkeidensa kirjaamista arvo-osuustililleen. Tämä tarkoittaa käytännössä paperisten osakekirjojen vaihtamista arvo-osuustilikirjauksiksi. Ne osakkeet, joita ei ollut 17.9.2010 mennessä kirjattu osakkeenomistajan osoittamalle arvo-osuustilille, kirjattiin arvo-osuusrekisteriin kirjatulle yhteiselle arvo-osuustilille eli yhteistilille, jolla niitä säilytetään osakkeenomistajan lukuun. Yhteistililtä osakkeita on ilmoittautumisajan jälkeen kirjattu jälkivaihtoina osakkeenomistajan arvo-osuustilille osakkeenomistajan esitettyä kirjausvaatimuksen sekä paperisen osakekirjansa ja mahdollisen saantoselvityksen.

Osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n 3 momentin mukaisesti, jollei osakkeenomistaja ole vaatinut oikeutensa kirjaamista kymmenen vuoden kuluessa ilmoittautumisajan päättymispäivästä, Vähittäiskaupan Takaus Oy:n yhtiökokous voi tehdä päätöksen, jonka mukaan osakkeenomistajat menettävät oikeutensa yhteisellä arvo-osuustilillä oleviin osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin. Tällä tavoin menetettyyn osakkeeseen sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä.

Ylimääräinen yhtiökokous on kokouksessaan 17.12.2020 tehnyt päätöksen, jonka mukaisesti oikeus Vähittäiskaupan Takaus Oy:n osakkeisiin on menetetty yhtiölle kaikkien sellaisten osakkeiden osalta, joita koskevaa kirjaamisvaatimusta arvo-osuustilille ei ollut esitetty viimeistään 17.12.2020 mennessä.

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksestä on tarkempi selostus välilehdellä Yhtiökokoukset.

Lisätietoja yhteistilille kirjattujen osakkeiden käsittelystä antaa: 
Tom Fagerström
Puhelin: +358 1053 22874
Sähköposti: tom.fagerstrom@kesko.fi

Lataa esite