RAHALAITOSLUOTTOJEN TAKAUS JA VAKUUDET

Vähittäiskaupan Takaus Oy:n tärkein kauppiasyrittäjiä tukeva palvelu on yhtiön myöntämä takaus K-kauppiaan tai K-kauppiasyrityksen tarvitsemalle liiketoiminnan pankkirahoitukselle. Vähittäiskaupan Takaus Oy:n antama takaus on rahalaitoksen näkökulmasta luottoriskin turvaava vakuus. Vähittäiskaupan Takaus Oy ei ole koko toimihistoriansa aikana aiheuttanut yhdellekään rahalaitokselle yhtään luottotappioita sen takaamien luottojen osalta.

Vähittäiskaupan Takaus Oy edellyttää luotonsaajilta aina erikseen sovittavat takauksen vastavakuudet. Vakuutena käytetään kauppiaan antamia reaalivakuuksia sekä henkilövakuuksia, jotka sovitetaan tapauskohtaisesti.

Vähittäiskaupan Takaus Oy:n takauksen riskittömyydestä johtuen rahalaitokset voivat sovittaa K-kauppiaille myönnettävien luottojen ehdot (kuten luotosta perittävä korkomarginaali, rahahuolto-, maksuliikenne- ja muut rahoitustoiminnan palvelut) kohtuullisiksi.

Takaukset liiketoiminnan kokonaisarvioinnin perusteella

Päätös rahalaitosluoton takauksen saamisesta perustuu K-kauppiaan liiketoimintaa koskevaan kokonaisarviointiin. Kauppiaan liiketoiminnan kannattavuudelle ja terveelle pääoman kehitykselle on oltava olemassa kestävä perusta.

Takauksen myöntäminen perustuu siihen, että K-ryhmään kuuluvien yrittäjien liiketoiminta ja taustat tunnetaan erittäin hyvin, takausriskit voidaan luotettavasti arvioida ja liiketoiminnan kehitystä voidaan seurata. Takauksen valmistelu- ja päätöksentekoprosessi, liikkeenjohdon tuki ja toimintamallien kehittäminen yhteistyössä K-ryhmän yksiköiden kanssa pienentävät luottoriskiä. Vähittäiskaupan Takaus Oy:n työvaliokunta ratkaisee takaushakemukset yhtiön hallituksen hyväksymien peruslinjausten ja ohjeiden mukaisesti.