Tuotteet ja palvelut Rahalaitosluottojen takaus

Rahalaitosluottojen takaus ja vakuudet

Vähittäiskaupan Takaus Oy:n tärkein kauppiasyrittäjyyden onnistumista tukeva palvelu on yhtiön myöntämä takaus K-kauppiaan tai K-kauppiasyrityksen tarvitsemalle liiketoiminnan rahoitukselle. Vähittäiskaupan Takaus Oy:n antama takaus on rahalaitoksen näkökulmasta vähäriskinen vakuus. Vähittäiskaupan Takaus Oy ei ole koko toimihistoriansa aikana aiheuttanut yhdellekään rahalaitokselle yhtään luottotappioita sen takaamien luottojen osalta. Vähittäiskaupan Takaus Oy edellyttää luotonsaajilta erikseen sovittavat vakuudet.

Luottojen ehdot sovitetaan kohtuullisiksi

Vähittäiskaupan Takaus Oy:n takaamien luottojen riskittömyydestä johtuen K-kauppiaille myönnettävien luottojen ehdot (kuten luotosta perittävä korkomarginaali, rahahuolto-, maksuliikenne- ja muut rahoitustoiminnan palvelut) voidaan sovittaa kohtuullisiksi. Päätös rahalaitosluoton takauksen saamisesta perustuu yhtiön toteuttamaan K-kauppiaan liiketoimintaa koskevaan kokonaisarviointiin. Kauppiaan liiketoiminnan kannattavuudelle ja terveelle pääoman kehitykselle on oltava olemassa kestävä perusta.

Takaukset myönnetään liiketoiminnan kokonaisarvioinnin perusteella

Takauksen myöntäminen perustuu siihen, että K-ryhmään kuuluvien yrittäjien liiketoiminta ja taustat tunnetaan erittäin hyvin ja takausriskit voidaan luotettavasti arvioida ja liiketoiminnan kehitystä voidaan seurata tiiviisti. Takauksen valmistelu- ja päätöksentekoprosessi, liikkeenjohdon tuki ja toimintamallien kehittäminen yhteistyössä K-ryhmän yksiköiden kanssa pienentävät luottoriskiä. Vähittäiskaupan Takaus Oy:n työvaliokunta ratkaisee yhtiölle osoitetut takaushakemukset yhtiön hallituksen hyväksymien peruslinjausten ja ohjeiden mukaisesti.

Vakuudet takauksiin

Vähittäiskaupan Takaus Oy edellyttää antamansa takauksen vastavakuudeksi kauppiaan antamia reaalivakuuksia sekä henkilövakuuksia. Vakuudet sovitetaan aina tapauskohtaisesti.