TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Vähittäiskaupan Takaus Oy
Y-tunnus 0116002-2
PL 9
00016 KESKO
puh. 010 5311

Vähittäiskaupan Takaus Oy:n toimintaan liittyvää henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa voit olla yhteydessä rekisterinpitäjään seuraavilla tavoilla:

Postitse: PL 9, 00016 KESKO

Puhelimitse: 010 5311

Sähköpostitse: info.vt(at)kesko.fi

2. Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme seuraavia tietojasi:

 • Nimi ja yhteystiedot
  • henkilön nimi/toiminimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Asiakkaan tunnistetiedot
  • asiakasnumero, asiakastyyppi (henkilö, yritys, takaaja/vakuudenantaja yksityistakaajan/yksityisen vierasvelkapantinantajan asemassa, todistaja), henkilötunnus/syntymäaika/Y-tunnus
  • asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä tietoja à  äidinkieli, kielitaito, peruskoulutus/ammatillinen koulutus/työkokemus, perhesuhteet, yrityksessä toimivan perheenjäsenen nimi, kauppiasvalinnan perusteet/kauppiaan ammatilliset vahvuudet ja kehitystarpeet, aviopuolison nimi, avio-oikeuden poissulkeva avioehto, omaisuustiedot/yksityisvarallisuus/annetut vakuudet
  • Taloudellisia tietoja Kesko Oyj:ltä/Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:ltä
  • Myönnettävän luoton tiedot
 • Kielivalinta

3. Missä tarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään?

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on

 • takaus- ja rahoitustoimintaan sekä vakuuksien hallinnointiin liittyvien tehtävien ja palveluiden hoitaminen sekä kehittäminen
 • rekisteröityjen yksilöiminen ja tunnistaminen
 • yhteystietojen hallinta
 • riskienhallinta ja luotonvalvonta

Henkilötietojen käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.

4. Säilytysaika

Henkilötietojasi säilytetään asian voimassaoloajan sekä sen jälkeen kirjanpitolain edellyttämällä tavalla kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy.

5. Mitä oikeuksia sinulla on?

Tietojen tarkastaminen
Kun pyydät saada pääsyn tietoihisi, Vähittäiskaupan Takaus Oy ilmoittaa käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja vai ei sekä toimittaa jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Tietojen korjaaminen
Sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötietosi täydennetyiksi ja myös virheelliset tietosi korjatuksi.

Tietojen poistaminen
Sinulla on oikeus pyytää henkilötietosi poistamista rekisteristä. Tietosi poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta.

Tietojen siirtäminen
Sinulla on oikeus saada meille itse toimittamasi tiedot koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, kun käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään automatisoidusti.

Käsittelyn vastustaminen
Voimme käsitellä henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella osana liiketoimintaamme harkittuamme, ettei käsittely loukkaa henkilötietojesi suojaa. Näissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaisiin syihisi vedoten.

Käsittelyn rajoittaminen
Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Kun käsittelyä on rajoitettu, rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti käsittele tietojasi muuten kuin säilyttämällä tiedon. Tämä oikeus sinulla on esimerkiksi kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista tai jos on vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja odotat vastausta kyseiseen toimenpidepyyntöön.

6. Kuinka käytät oikeuksiasi?

Voit lähettää meille henkilökohtaisesti allekirjoittamasi pyynnön kirjeitse yllä mainittuun osoitteeseen. Merkitse kuoreen ”TIETOSUOJA”. Mikäli vastaus sisältää henkilötietojasi, toimitamme kirjeen henkilökohtaisena kirjattuna kirjeenä. Kirjettä ei voi kuitata vastanotetuksi kukaan muu, kuin vastanottajaksi merkitty henkilö. Näin varmistamme kirjeen oikean vastaanottajan ja tietojen luottamuksellisuuden.

7. Tietoja henkilötietojen vastaanottajista

Vähittäiskaupan Takaus Oy rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietoja itse mutta käyttää myös apunaan palveluntuottajia. Vähittäiskaupan Takaus Oy pyrkii käyttämään parhaita ja luotettavia yhteistyökumppaneita ja vastaa valitsemiensa palveluntuottajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä.

Henkilötietoja katsotaan siirtyvän EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle tietotekniikkapalveluiden tuottamisen yhteydessä, kun henkilötietoihin on käyttömahdollisuus Intiasta käsin. Tästä tietojen siirrosta on tehty palvelutoimittajan kanssa sopimus noudattaen EU-komission vahvistamia mallisopimuslausekkeita. Mallisopimuslausekkeisiin voit tutustua osoitteessa https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=en

Myös eräillä viranomaisilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus. Tällaisia viranomaisia ovat mm. poliisi-, tulli-, rajavartio- ja veroviranomaiset.

8. Valitusosoitus

Mikäli katsot, että emme käsittele henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Suomessa kyseinen viranomainen on tietosuojavaltuutettu.

9. Välttämättömät tiedot Vähittäiskaupan Takaus Oy:n palveluiden kannalta

Voidaksemme tarjota sinulle palveluita, on meidän käsiteltävä sopimuksen täytäntöön panemiseksi välttämättömiä henkilötietoja. Tällaisia tietoja ovat mm. nimi, yhteystiedot ja muut edellä kohdassa 2. luetellut tiedot. Mikäli et anna tietoja, emme voi tarjota sinulle Vähittäiskaupan Takaus Oy:n palveluita.

Mikäli et salli profilointia, ei asiakasriskin seuraaminen ole mahdollista emmekä voi tarjota sinulle palveluita.

10. Tieto automaattisesta päätöksenteosta mukaan lukien profilointi

Profilointi tarkoittaa sellaista henkilötietojen käsittelyä, jossa henkilötietoja käyttämällä arvioidaan joitakin henkilökohtaisia ominaisuuksiasi. Profiloimme asiakkaitamme ainoastaan asiakasriskien seuraamiseksi ja ainoastaan yrityksen taloudellisten tunnuslukujen sekä vakuusaseman perusteella.

11. Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin

Emme käytä tietoja muihin kuin tässä asiakirjassa ilmoitettuihin tarkoituksiin. Mikäli myöhemmin ilmenee uusia käyttötarpeita, informoimme sinua siitä ja tiedon käsittelyperusteesta. Tarvittaessa pyydämme sinulta suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn uusia käyttötarkoituksia varten.

12. Tiedot, jotka on hankittu muualta, kuin sinulta

Päivitämme nimenmuutos- sekä osoite- ja muita yhteystietoja asiamiestemme kautta saatavien tietojen perusteella.