K-kAUPPIAIDEN luottokumppani

Vähittäiskaupan Takaus Oy takaa sekä myöntää vain K-ryhmän ketjuihin kuuluvien kauppiasyrittäjien vähittäiskauppatoimintaansa tarvitsemia luottoja. Myönteisen päätöksen perusedellytyksiä ovat voimassa oleva K-ryhmän ketjusopimus ja asiakassopimus Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:n kanssa.

Yhtiön vakuusasioissa alueellisesti toimivan asiamiesorganisaation muodostavat kauppiastoiminnasta vastaavat Kesko Oyj:n eri toimialojen - Päivittäistavarakauppa, Rakentamisen ja talotekniikan kauppa sekä Intersport Finland Oy -luottoyksiköt.

Yhtiön osakkeet ovat arvo-osuusjärjestelmässä ja pääomistajat ovat Kesko Oyj, K-kauppiasliitto ry  sekä Keskon Eläkekassa. Lisäksi yhtiön osakkeita omistavat yksittäiset K-kauppiaat sekä muut yksityiset henkilöt ja yhtiöt.

Vähittäiskaupan Takaus Oy:n Hallitus

Yhtiöjärjestysmääräysten mukaisesti yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään kuusi varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenten enemmistön tulee olla toimivia vähittäiskauppiaita.

Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, Puheenjohtaja

Diplomikauppias Aki Luomanen, Varapuheenjohtaja

Lakiasiainjohtaja Lasse Luukkainen, Hallituksen jäsen

Diplomikauppias Taina Källi, Hallituksen jäsen

Kauppias Markus Ranne, Hallituksen jäsen

 

Vähittäiskaupan Takaus Oy:n Työvaliokunta

Työvaliokunta käsittelee ja ratkaisee hallituksen valtuuttamana Vähittäiskaupan Takaus Oy:lle esitetyt takaus- ja luottohakemukset. Työvaliokunnan tulee ratkaisutoiminnassaan noudattaa niitä linjauksia ja periaatteita, jotka Vähittäiskaupan Takaus Oy:n hallitus on asettanut takaus- ja luotonantotoimintaan liittyen.

Työvaliokunnan jäseninä ovat yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön kenttäpäällikkö sekä hallituksen kauppiasjäsenet siten, että kukin hallituksen kauppiasjäsen on työvaliokunnassa vuorollaan aina kuukauden jaksoissa.

 

Tuotteet ja palvelut

Historia

Tutustu lisää yrityksen historiaan.

Tuotteet ja palvelut

Tilinpäätökset ja toimintakertomukset

Yrityksen tilinpäätökset ja toimintakertomukset menneiltä vuosilta.

Lue lisää »
Tuotteet ja palvelut

Yhtiökokoukset

Ajantasaiset tiedot yhtiökokouksista.