Yritysinfo

Vähittäiskaupan Takaus Oy toimii K-kauppiaiden tukena

Vähittäiskaupan Takaus Oy takaa sekä myöntää vain K-ryhmän ketjuihin kuuluvien kauppiasyrittäjien vähittäiskauppatoimintaansa tarvitsemia luottoja. Myönteisen päätöksen perusedellytyksiä ovat voimassa oleva K-ryhmän ketjusopimus ja asiakassopimus Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:n kanssa.

Yhtiön vakuusasioissa alueellisesti toimivan asiamiesorganisaation muodostavat kauppiastoiminnasta vastaavat Kesko Oyj:n eri toimialojen - Päivittäistavarakauppa, Rakentamisen ja talotekniikan kauppa sekä Intersport Finland Oy  -luottoyksiköt.

Yhtiön osakkeet ovat arvo-osuusjärjestelmässä ja pääomistajat ovat Kesko Oyj, K-kauppiasliitto ry  sekä Keskon Eläkekassa. Lisäksi yhtiön osakkeita omistavat yksittäiset K-kauppiaat sekä muut yksityiset henkilöt ja yhtiöt.

K-kauppias asiakkaana

Toimintansa välityksellä Vähittäiskaupan Takaus Oy ohjaa ja valvoo K-kauppiastoiminnan rahoitusratkaisuja ja riskejä. Kauppiasaloitusprosessiin pyritään osallistumaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta rahoitukseen liittyvät kysymykset voidaan ratkaista kestävästi ja ripeästi. Vähittäiskaupan Takaus Oy:n tehtävänä on osaltaan kehittää K-ryhmän vähittäiskauppaosan rahalaitossuhteita. K-kauppiaiden rahoituksen keskeiset valintaperusteet ovat luototuksen saatavuus ja rahoitusjärjestelyjen kokonaistaloudellisuus.

K-kauppiasyrittäjien rahalaitosluottojen takaamisessa on periaatteena, että Vähittäiskaupan Takaus Oy kantaa luottojen takaajana rahalaitoksen puolesta K-kauppiaan rahoittamisesta aiheutuvan luottoriskin. Tämä mahdollistaa K-kauppiasyrittäjän kannalta joustavat rahoitusratkaisut sekä sen, että pankit eivät edellytä K-kauppiasyrittäjien luotoille muita vakuuksia. Lisäksi sen johdosta, että pankit voivat pitää Vähittäiskaupan Takaus Oy:n takaamia luottoja vähäriskisinä, ovat K-kauppiaille

järjestyvät rahoitusratkaisut (liiketoiminnan rahoitus ja rahahuoltoon liittyvät palvelut) hinnaltaan (luottojen marginaalit ja palvelutoimintojen veloitukset) ja kokonaisuutenakin arvioiden kohtuullisia.

Vakuushallinnointipalvelujen osalta asiakaskuntaamme kuuluvat myös Kesko Oyj:n toimialayksiköt.