Vähittäiskaupan Takaus Oy:n historia

Jo vuonna 1900 maakauppiaiden yleiskokouksessa Jyväskylässä pidettiin tärkeimpänä asiana ja tavoitteena kauppiaiden rahoitusjärjestelyjen helpottamista. Silloin tavoitteena oli maakauppiaiden oman pankin perustaminen. Kauppiaiden lainansaannin helpottaminen oli esillä myös vuoden 1912 yleisessä maakauppiaskokouksessa, jossa silloin perustetun Suomen Maakauppiasliiton 10 kohdan ohjelmasta yksi koski nimenomaan tätä asiaa. Omaa pankkia kauppiaat eivät koskaan saaneet.

Lainansaanti ei niinkään ollut kauppiaiden ongelmana vaan nimenomaan lainansaantiin tarvittavien vakuuksien puute. Vuonna 1953 nopeasti kasvaneen maatalouskaupan pääomapulan takia maatalouskauppiaiden aloitteesta käynnistettiin Vähittäiskaupan Takaus Oy:n perustamistoimet. Yhtiön tehtävänä oli taata vähittäiskauppiaiden tarvitsemia lainoja. 29.9.1953 Suomen Vähittäiskauppiasliiton hallitus hyväksyi ehdotuksen Vähittäiskaupan Takaus Oy:n yhtiöjärjestykseksi ja kauppa- ja teollisuusministeriö vahvisti yhtiöjärjestyksen 6.10.1953. Kaupparekisteriin yhtiö merkittiin 10.9.1954. Yhtiö perustettiin Suomen Vähittäiskauppiasliiton vuosikokouksessa ja se toimi SVL:n välittömässä yhteydessä. Liikkeelle lähdettiin noin 1000 vähittäiskauppiaan voimin, joista suurin osa oli K-kauppiaita. Yhtiön johtokunta muodostui 11 vähittäiskauppiaasta ja hallintoneuvosto noin 30 kauppiaasta. Yhtiön ensimmäinen toimitusjohtaja oli Jorma Jokinen.

Toiminta aloitettiin takausrengastyyppisesti. Takauksen myöntämisen ehtona oli, että kauppias merkitsi kutakin 100.000 markan tai sen osan suuruista takausta kohden yhden yhtiön osakkeen. Jokaisen osakkaan oli annettava yhtiölle vähintään 500 markan suuruinen vastuusitoumus, jota vastaan myönnettiin takaus korkeintaan annetun vastuusitoumuksen 10-kertaisen määrän. Vähittäiskaupan Takaus Oy luopui vastuusitoumusten ottamisesta vuonna 1998. Ensimmäinen takaus kirjoitettiin Aleksanterinkatu 11 A:n 3. kerroksessa sijainneissa toimitiloissa 8.10.1954. Vuonna 1958 yhtiön konttori siirtyi Suomen Vähittäiskauppiasliiton omistamaan liikehuoneistoon Snellmaninkatu 13:ta.

Yhtiön toiminta ei kasvanut kovinkaan laajasti ensimmäisen 10 vuoden aikana ja se takasi myös muuta yritystoimintaa kuin kaupan alaa. 1960-luvun alussa tukkukaupat alkoivat taata kauppiaidensa lainoja, jotta maksukyky suhteessa tukkukauppaan turvattaisiin. Näin teki myös Kesko. Keskon takaustoiminta laajeni 1960-luvulla siinä määrin, että se päätti perustaa takaustoimintaa harjoittavan yhtiön. Vuonna 1966 neuvottelujen tuloksena Kesko hankki Vähittäiskaupan Takaus Oy:n osake-enemmistön ja yhtiö siirtyi Satamakatu 3:ssa sijaitseviin tiloihin vuonna 1968. Keskon tullessa voimakkaasti toimintaan mukaan yhtiön toiminta keskittyi uusien K-kauppojen perustamispääomien hankinnan takaamiseen.

Keskon johtaja E.O. Mansukoski oli voimakkaasti mukana yhtiön toiminnassa 1960-luvulta aina vuoteen 1983 asti, jolloin hänet valittiin Keskon pääjohtajaksi. Yhtiön tähän mennessä pitkäaikaisin toimitusjohtaja Tauno Valli aloitti tehtävässään vuonna 1970. Sitä ennen hän toimi Vähittäiskaupan Takaus Oy:n johtokunnassa 1960-luvun puolestavälistä lähtien. Tauno Vallin jäädessä eläkkeelle vuonna 1991 tehtävässä aloitti toimitusjohtaja Seppo Kettunen, joka jäi eläkkeelle 1.9.2004.

Keskon tultua mukaan Vähittäiskaupan Takaus Oy:n toimintaan, takauskanta alkoi nousta merkittävästi. Vertailun vuoksi: Ennen Keskon mukaan tuloa päästiin parhaimmillaan vähän alle 2 milj. euron takauskantaan. Ja Keskon tultua mukaan oli 1970-luvun alussa takauskanta noin 20 milj. euroa, josta se nousi 1990-luvun alun huippulukemiin noin 170 milj. euroon. Vähittäiskaupan Takaus Oy:n asiakasmäärä noudattaa K-ryhmän ketjutoiminnan puitteissa tapahtuvaa K-kauppiasyrittäjien kokonaismäärän kehitystä ja on jonkin verran laskenut 1980-luvun tasosta, jolloin rahalaitosluottojen takausasiakkaita oli parhaimmillaan yli tuhat.

Vuoden 2022 lopussa yhtiön myöntämien rahalaitosluottojen takausten ja suorien luottojen muodostama rahoituskanta oli yhteensä 218,8 milj. euroa sekä takaus- ja/tai rahoituspalvelujen asiakkaana oli 727 K-kauppiasta. Lähes kaikki K-ryhmän ketjusopimuskauppiaat kuitenkin hyödyntävät yhtiön takauspalveluja joltain osin.

1970-luvun loppupuolella Vähittäiskaupan Takaus Oy siirtyi tietotekniikka-aikaan, kun ensimmäinen takausjärjestelmän esiaste (Mapper) saatiin käyttöön. Varsinainen takaus- ja vakuusjärjestelmä valmistui vuonna 1984. Tätä järjestelmää paranneltiin useaan otteeseen kunnes vuonna 2003 otettiin käyttöön internet-pohjainen takaus- ja vakuusjärjestelmä VKTA, jonka valmistumisesta vastasi Tieto tiiviissä yhteistyössä yhtiön oman henkilöstön kanssa.  Ensimmäinen kirjanpitojärjestelmä Ammattilainen-ohjelmisto otettiin käyttöön Vähittäiskaupan Takaus Oy:ssä vasta vuonna 1990. Vuonna 2003 yhtiö otti taloushallinnossa käyttöön internetissä toimivan sähköiseen tiedonsiirtoon perustuvan ProCountor.Com -taloushallintojärjestelmän.

Merkittäviä tapahtumia yhtiön toimintahistoriassa

  • 1954 Yksityistä vähittäiskauppaa palveleva takaustoiminta käynnistyy.
  • 1966 Kesko tulee pääomistajana voimakkaasti mukaan toimintaan. Toiminta keskitetään yksinomaan K-kauppiasyrittäjiin.
  • 1982 Omistuspohja vahvistuu edelleen: Vähittäiskaupan ammattikasvatussäätiö --> SVL --> K-kauppiasliitto ry.
  • 2001 Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:n perustaminen yhdessä Kesko Oyj:n ja K-kauppiasliitto Ry:n kanssa. Vähittäiskaupan Takaus Oy:n omistusosuus tärkeän yhteistyökumppanimme osakekannasta on 30 %.
  • 2005 Alun perin vuonna 1994 käynnistetty K-kauppiaiden Kesko konserniin kuuluvia yhtiöitä kohtaan muodostuvia tavara- ja palveluveloituksiin sekä sopimuksiin perustuvia maksuvelvoitteita koskeva takausmenettely ja tililuottotakausjärjestelmä uudistettiin kokonaisuudessaan. Käynnistettiin postiasiamiehenä ja veikkausasiamiehenä toimivien K-kauppiaiden puolesta annettavien asiamiestakausten myöntäminen Posti Oy:n ja Veikkaus Oy:n hyväksi.
  • 2010 Vähittäiskaupan Takaus Oy:n osakkeet siirrettiin arvo-osuusjärjestelmään 17.9.2010, johon mennessä osakkeenomistajien on tullut rekisteröidä omistuksensa yhtiössä arvo-osuusjärjestelmään. Jälkivaihtoaika on edelleen käynnissä ja se päättyy 17.9.2020. Vuoden 2010 joulukuussa käynnistettiin palvelutoiminto, jonka puitteissa Vähittäiskaupan Takaus Oy voi niin harkitessaan myöntää K-ryhmän ketjusopimuskauppiaalle velkakirjaluoton liiketoiminnan investointitarpeisiin.
  • 2014 Ruokakeskon ketjusopimuskauppiaiden kalustoleasingvastuiden takaaminen aloitettiin.
  • 2019 Vähittäiskaupan Takaus Oy muuttaa K-ryhmän uuteen päätoimitaloon K-Kampukselle Helsingin Kalasatamaan 17.6.2019.
  • 2020 Vähittäiskaupan Takaus Oy:n ylimääräinen yhtiökokous kokoontuu saattamaan päätökseen arvo-osuusjärjestelmään siirtymisen edellyttämät toimenpiteet vanhoja osakkeita koskevan jälkivaihdon päättämiseksi.
  • 2023 Varsinainen yhtiökokous teki yhtiön toimihistorian ensimmäisen voitonjakopäätöksen, jonka perusteella yhtiön tilikauden voitosta jaettiin osinko osakkeenomistajille.

Lähteet:

Vähittäiskaupan Takaus Oy:n toimintakertomukset.

K-kaupan historia. Kai Hoffman. Jyväskylä 1983.

Kesko 1940-1990. Kai Hoffman. Jyväskylä 1990.

K-kauppias kohden vuotta 2000. Toim. Heikki Nuutinen. Jyväskylä 1993.

K 100, K-kauppiasliiton 1912-2012. Seppo Tamminen-Antti Parpola. Hämeenlinna 2012.