Tuotteet ja palvelut

TIEDUSTELUT VÄHITTÄISKAUPAN TAKAUS OY:LLE

Voit tiedustella lisää palveluistamme ja niiden sopivuudesta oman K-ryhmän alaisen liiketoimintasi tueksi sähköpostitse tai puhelimitse.

Katso yhteystietomme

Rahoitukset K-kauppiaille Vähittäiskaupan Takaus Oy:n tuella

Vähittäiskaupan Takaus Oy:n tarjoamilla tuotteilla ja palveluilla tuetaan kauppiasyrittäjyyden onnistumista K-ryhmässä. Yritys mahdollistaa K-kauppiaiden tarvitsemat rahoitukset kaupan aloittamiselle tai investointiin. Vähittäiskaupan Takaus Oy myöntää takauksia K-ryhmän kauppiasyritysten luottojen vakuudeksi sekä avustaa K-ryhmän kauppiasyrittäjiä vakuusasioissa ja muissa rahoitukseen liittyvissä järjestelyissä. Lisäksi Vähittäiskaupan Takaus voi tietyin edellytyksin myöntää K-kauppiaille myös velkakirjalainoja liiketoiminnan rahoittamisen tarpeisiin.

Lakiasiain- ja koulutuspalvelut Kesko-konsernin toimialoille ja K-kauppiaille

K-ryhmän asiakasriskien kokonaishallintaa tuetaan luottohallinnon palveluilla, joita ovat erityisesti Kesko-konsernin toimialoille ja K-kauppiaille suunnatut lakiasiain- ja koulutuspalvelut. Näiden palvelujen tarjontaan ja kehittämiseen panostetaan aktiivisesti.

Vähittäiskaupan Takaus Oy:n tarjoamat palvelut

Vähittäiskaupan Takaus Oy tarjoaa seuraavia palveluita:

Tiedustelut Vähittäiskaupan Takaus Oy:lle

Voit tiedustella lisää palveluistamme ja niiden sopivuudesta oman K-ryhmän alaisen liiketoimintasi tueksi sähköpostitse tai puhelimitse.

Katso yhteystietomme »

Luotettava ryhmä kaupantekosi tukena.

Palvelut K-kauppiaille ja Kesko-konsernin toimialoille

Vähittäiskaupan Takaus Oy:n palvelutuotteita ovat rahalaitosluottojen takaukset ja suora luotottaminen, tililuottotakaukset sekä vakuushallinnointi. Lisäksi K-ryhmän asiakasriskien kokonaishallintaa tuetaan tuottamalla luottohallintoalan palveluja, joita ovat lakiasian- ja koulutuspalvelut.

Tutustu lisää tuotteisiimme ja palveluihimme

K-kauppias asiakkaana

Vähittäiskaupan Takaus Oy seuraa K-kauppiastoiminnan rahoitusratkaisuja ja riskejä. Kauppiasaloitusprosessiin osallistutaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta rahoitukseen liittyvät kysymykset voidaan ratkaista kestävästi ja ripeästi. Vähittäiskaupan Takaus Oy:n tehtävä on osaltaan kehittää rahalaitossuhteita K-ryhmän vähittäiskauppatoimintojen näkökulmasta. K-kauppiaiden rahoituksen keskeiset valintaperusteet ovat liiketoiminnan luottojen saatavuus ja rahoitusjärjestelyjen kokonaistaloudellisuus.

K-kauppiasyrittäjien rahalaitosluottojen takaamisessa on periaatteena, että Vähittäiskaupan Takaus Oy kantaa luottojen takaajana rahalaitoksen puolesta K-kauppiaan rahoittamisesta aiheutuvan luottoriskin. Tämä mahdollistaa K-kauppiasyrittäjän kannalta joustavat rahoitusratkaisut sekä sen, että pankit eivät edellytä K-kauppiasyrittäjien luotoille muita vakuuksia.

Tavoitteena on, että Vähittäiskaupan Takaus Oy:n takaamat K-kauppiaiden liiketoiminnan rahoitukset (liiketoiminnan rahoitus sekä maksuliikenteeseen ja rahahuoltoon liittyvät palvelut) ovat hinnaltaan (luottojen marginaalit ja palvelutoimintojen veloitukset) ja kokonaisuutenakin arvioiden kohtuullisia.

Tuotteet ja palvelut

Tuotteet ja palvelut

Tutustu tarkemmin tuotteisiimme ja palveluihin K-kauppiaille ja K-ryhmän toimialoille.

Tuotteet ja palvelut

YRITYSINFO

Lisää tietoa Vähittäiskaupan Takaus Oy:n historiasta, toimintakertomuksista ja yhtiökokouksista.

Tuotteet ja palvelut

Yhteystiedot

Sivulta löydät kaikkien yrityksen avainhenkilöiden sekä asiamiesverkoston yhteystiedot.